Vandløbsloven § 51

  1. § 51
    Enhver, der lider tab ved foranstaltninger efter dette kapitel, har ret til erstatning.