Vandløbsloven § 49

  1. § 49
    Vandløbsmyndigheden fastsætter flodemål for alle opstemningsanlæg.