Vandløbsloven § 47

  1. § 47
    Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.