Vandløbsloven § 46 a

  1. § 46 a
    Vandløbsmyndigheden må ikke uden miljøministerens forudgående tilladelse godkende ændring eller omlægning af udpumpningsanlæg med henblik på yderligere grundvandssænkning i lavbundsområder i landzone eller sommerhusområder.