Vandløbsloven § 46

  1. § 46
    Miljøministeren fastsætter nærmere regler om handlingen af sager i henhold til dette kapitel.