Vandløbsloven § 45

  1. § 45
    Enhver, der lider tab ved oprettelse eller ændring af offentlige pumpelag, har ret til erstatning.