Vandløbsloven § 17

  1. § 17
    Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.