Vandløbsloven § 15

  1. § 15
    Vandløbsmyndigheden kan fastsætte bestemmelser om vandløbets skikkelse eller vandføringsevne.