Vandløbsloven § 13

  1. § 13
    Regulativer ligger til gennemsyn hos vandløbsmyndigheden og kan købes samme sted.