Vandløbsloven § 10

  1. § 10
    Vandløbsmyndigheden kan træffe afgørelse om, at et vandløb skal udgå af den hidtidige klasse.