Vandforsyningsloven § 85

  1. § 85
    Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af miljøministeren.
  2. Stk. 2.
    Fra lovens ikrafttræden ophæves lov om vandforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 524 af 26. september 1973 som ændret ved lov nr. 288 af 26. juni 1975 og lov nr. 545 af 17. november 1976.