Vandforsyningsloven § 76

 1. § 76
  Følgende afgørelser kan dog ikke indbringes for højere administrativ myndighed:
  1. 1) Kommunalbestyrelsernes afgørelser efter kapitel 3.
  2. 2) Fastsættelse af leveringsvilkår efter § 29 og § 45, stk. 2.
  3. 3) Afgørelser om sløjfning af vandforsyningsanlæg efter § 36.
  4. 4) Kommunalbestyrelsernes afgørelser efter kapitel 9, bortset fra kommunalbestyrelsernes afgørelser efter § 55, stk. 2.