Vandforsyningsloven § 73

  1. § 73
    Kommunalbestyrelsens, miljøministerens og klima-, energi- og forsyningsministerens afgørelser skal indeholde oplysning om klagemyndighed og klagefrist.
  2. Stk. 2.
    Omfatter afgørelsen et påbud eller forbud, skal der være fastsat en frist for afgørelsens efterkommelse. I de tilfælde, hvor øjeblikkelig indgriben er nødvendig, kan det dog bestemmes, at afgørelsen skal efterkommes straks.