Vandforsyningsloven § 7

  1. § 7
    Miljøministeren eller klima-, energi- og forsyningsministeren kan i konkrete sager af vidtrækkende betydning bestemme, at en afgørelse skal træffes af ministeren i stedet for af kommunalbestyrelsen.