Vandforsyningsloven § 57

  1. § 57
    Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med indretningen og driften af vandforsyningsanlæg.
  2. Stk. 2.
    Miljøministeren kan fastsætte regler om tilsynet, herunder om regelmæssigt tilsyn med visse grupper af vandforsyningsanlæg. Miljøministeren kan endvidere fastsætte regler om, at forbrugere af vand fra visse grupper af vandforsyningsanlæg kan informeres udelukkende digitalt om tilsynets indhold og resultater.