Vandforsyningsloven § 40

  1. § 40
    Beslutningen om ekspropriation træffes af kommunalbestyrelsen.
  2. Stk. 2.
    Miljøministeren kan bestemme, at beslutning om ekspropriation træffes af miljøministeren efter forhandling med de berørte kommunalbestyrelser.
  3. Stk. 3.
    Lov om offentlige veje §§ 100-102 finder tilsvarende anvendelse.