Valutaloven § 18

  1. § 18
    Lovens kapitler 2 og 4 gælder ikke for Færøerne.
  2. Stk. 2.
    Loven gælder ikke for Grønland.
  3. Stk. 3.
    Loven eller nogle af dens bestemmelser kan dog ved kgl. anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som Grønlands forhold tilsiger.