Valgmenighedsloven § 8

  1. § 8
    Valgmenighedens udgifter afholdes af menighedens medlemmer.