Valgmenighedsloven § 4

  1. § 4
    En valgmenighed står under tilsyn af provsten for det provsti, hvor valgmenigheden har sit hjemsted, jfr. § 7, og af stiftets biskop samt under overtilsyn af Ministeriet for Ligestilling og Kirke.