Valgmenighedsloven § 22

  1. § 22
    Loven træder i kraft den 1. juli 1972.
  2. Stk. 2.
    Lov nr. 88 af 15. maj 1903 om valgmenigheder ophæves.
  3. Stk. 3.
    Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.