Valgmenighedsloven § 21

  1. § 21
    En valgmenigheds anerkendelse tilbagekaldes, når bestyrelsen fremsætter begæring herom.
  2. Stk. 2.
    Er betingelserne for valgmenighedens anerkendelse ikke længere til stede, eller overholder menigheden eller dens præst ikke de regler, der gælder for menigheden, kan anerkendelsen tilbagekaldes.
  3. Stk. 3.
    Hvis den kirkelige betjening af valgmenighedens medlemmer efter biskoppens skøn ikke varetages på forsvarlig måde, kan han efter forudgående forhandling med valgmenighedens bestyrelse over for ministeren for ligestilling og kirke stille forslag om, at menighedens anerkendelse tilbagekaldes.