Valgmenighedsloven § 20

  1. § 20
    Tilbagekaldes valgmenighedens anerkendelse, afleveres kirkebøgerne med arkivmateriale til sognepræsten i det sogn, hvor valgmenigheden har haft sit hjemsted.
  2. Stk. 2.
    Udskrevne kirkebøger afleveres til landsarkivet efter de regler, der gælder for folkekirkens ministerialbøger.