Valgmenighedsloven § 19

 1. § 19
  Valgmenighedens præst fører kirkebog over de kirkelige handlinger, han foretager, efter de regler, der gælder for førelse af folkekirkens ministerialbøger. Kontraministerialbog føres dog kun over de konfirmationer, han foretager.
 2. Stk. 2.
  Provsten autoriserer kirkebøgerne og fører tilsyn med deres førelse efter de regler, der gælder for folkekirkens ministerialbøger.
 3. Stk. 3.
  Valgmenighedens præst afgiver meddelelser m.v. i forbindelse med kirkebogsføringen efter regler, der fastsættes af ministeren for ligestilling og kirke.
 4. Stk. 4.
  Attester efter valgmenighedens kirkebog udstedes efter de regler, der gælder for udstedelse af attester efter folkekirkens ministerialbøger.