Valgmenighedsloven § 14

  1. § 14
    Det af valgmenigheden foretagne valg af præst stadfæstes af ministeren for ligestilling og kirke efter ansøgning fra menighedens bestyrelse, jfr. dog herved § 2, stk. 1.
  2. Stk. 2.
    Det er en betingelse for stadfæstelsen, at den af menigheden valgte person opfylder betingelserne for ansættelse som præst i folkekirken.
  3. Stk. 3.
    Kombinationsansættelse efter § 2, stk. 2, sker efter biskoppens bestemmelse herom.