Valgmenighedsloven § 1

  1. § 1
    Medlemmer af folkekirken, der ønsker at danne en særlig menighed inden for folkekirken med en af dem valgt person som præst, har på de i §§ 2-3 nævnte betingelser ret til at få denne valgmenighed anerkendt som led af folkekirken.
  2. Stk. 2.
    Anerkendelse af en valgmenighed meddeles af ministeren for ligestilling og kirke.