Værgemålsloven § 42

 1. § 42
  Umyndige råder selv over,
  1. 1) hvad de har erhvervet ved eget arbejde, efter at de er fyldt 15 år, eller efter at de er frataget den retlige handleevne,
  2. 2) hvad de har fået til fri rådighed som gave eller som friarv ved testamente, og
  3. 3) hvad værgen har overladt dem efter § 25, stk. 3.
 2. Stk. 2.
  Rådigheden omfatter også indtægter af det erhvervede, og hvad der træder i stedet herfor. Den medfører ikke adgang til at påtage sig gældsforpligtelser.
 3. Stk. 3.
  Værgen kan med Familieretshusets godkendelse fratage den umyndige rådigheden, hvis det er nødvendigt af hensyn til dennes velfærd.