Værgemålsloven § 24

  1. § 24
    Værgen skal inden for hvervets omfang varetage interesserne for den, der er under værgemål.