Værgemålsloven § 16

 1. § 16
  Anmodningen om værgemål eller om ændring eller ophævelse af værgemål, jf. §§ 5-10, kan fremsættes af
  1. 1) den pågældende selv,
  2. 2) dennes ægtefælle, børn, forældre, søskende eller andre blandt de nærmeste,
  3. 3) værgen eller en særlig værge,
  4. 4) kommunalbestyrelsen,
  5. 5) regionsrådet eller
  6. 6) politidirektøren.
 2. Stk. 2.
  Statsforvaltningen kan uden anmodning behandle spørgsmål om ændring og ophævelse af værgemål, jf. § 9 og § 10, samt om værgebeskikkelse og ændring heraf.