Værgemålsloven § 12

  1. § 12
    Beskikkelsen fratages værgen, hvis denne misbruger sin stilling eller i øvrigt viser sig uegnet til hvervet, eller hvis det er nødvendigt af hensyn til den, der er under værgemål.
  2. Stk. 2.
    Beskikkelsen bortfalder, hvis værgen selv kommer under værgemål efter reglerne i dette kapitel.