Våbenloven § 7

  1. § 7
    Indretning og anlæggelse af skydebaner skal, af hensyn til almensikkerheden, godkendes af politiet.
  2. Stk. 2.
    Justitsministeren kan fastsætte regler om skydebaners indretning, anlæggelse og anvendelse.