Våbenloven § 4 a

  1. § 4 a
    Justitsministeren kan fastsætte regler om forbud mod annoncering med salg af våben, som efter denne lov ikke må besiddes uden tilladelse. Dette gælder dog ikke jagt- og konkurrencevåben.