Våbenloven § 2 h

  1. § 2 h
    Personer, der er fyldt 18 år, kan uanset forbuddet i § 2 erhverve peberspray og besidde peberspray i eget hjem.
  2. Stk. 2.
    Justitsministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om de peberspray, der er omfattet af stk. 1.