Våbenloven § 2 e

  1. § 2 e
    Justitsministeren kan fastsætte regler om, hvilken myndighed inden for politiet der varetager politiets opgaver inden for denne lovs område.