Lov om ungdomsskoler § 33

  1. § 33
    Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.