Undervisningsmiljøloven § 8

  1. § 8
    Loven træder i kraft den 1. august 2001.