Undervisningsmiljøloven § 7

 1. § 7
  Undervisningsmiljøvurderingen skal mindst indeholde følgende elementer:
  1. 1) Kortlægning af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø,
  2. 2) beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer,
  3. 3) udarbejdelse af en handlingsplan, hvor det fremgår, i hvilken takt og rækkefølge de konstaterede problemer skal løses, og
  4. 4) forslag til retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.
 2. Stk. 2.
  Uddannelsesstedets ledelse skal inddrage undervisningsmiljørepræsentanterne i planlægningen, tilrettelæggelsen og gennemførelsen af samt opfølgningen på undervisningsmiljøvurderingen.