Undervisningsmiljøloven § 1 a

  1. § 1 a
    Reglerne i dette kapitel gælder for grundskoleundervisning og ungdomsuddannelser.