Udskrivningsprocentloven § 3

  1. § 3
    For indkomståret 1986 finder reglerne i udskrivningslovens § 4 ikke anvendelse for de i kildeskattelovens § 37, stk. 5, nævnte personfradrag. For det nævnte indkomstår fastsættes personfradraget med grundbeløbet 17.500 kr. i stedet for til 24.900 kr., og personfradraget med grundbeløbet 32.100 kr. fastsættes til 45.500 kr.
  2. Stk. 2.
    For lønningsåret 1986 finder reglerne i udskrivningslovens § 4 ikke anvendelse for de i sømandsskattelovens § 7, stk. 6, nævnte personfradrag. For det nævnte lønningsår fastsættes personfradraget med grundbeløbet 1.750 kr. i stedet for til 2.490 kr., og personfradraget med grundbeløbet 3.210 kr. fastsættes til 4.550 kr.
  3. Stk. 3.
    Den i udskrivningslovens § 3, stk. 5, fastsatte procentsats ændres for indkomståret 1986 fra "70 pct." til: "73 pct.".