Udskrivningsprocentloven § 1

  1. § 1
    For kalenderåret 1986 udskrives indkomstskatten for personer med 90 pct. af grundbeløbet efter § 3, stk. 1, i lov om udskrivning af indkomst- og formueskatten til staten.