Udskrivningsloven
Lov om ophævelse af lov om udskrivning af indkomst- og formueskatten til staten