Udlodningsloven § 18

 1. § 18
  Midler til modtagere omfattet af gruppe 3 fordeles årligt således:
  1. 1) 12,10 pct. til Kulturministeriet.
  2. 2) 45,00 pct. til Miljø- og Fødevareministeriet.
  3. 3) 20,07 pct. til Undervisningsministeriet.
  4. 4) 11,19 pct. til Børne- og Socialministeriet.
  5. 5) 6,78 pct. til Sundheds- og Ældreministeriet.
  6. 6) 4,86 pct. til Uddannelses- og Forskningsministeriet.