Udligningsloven § 43

  1. § 43
    Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.