Udligningsloven § 1

  1. § 1
    Denne lov indeholder regler om
    1. 1) udligning af forskelle mellem kommunernes økonomiske forudsætninger som følge af forskelle i beskatningsgrundlag og udgiftsbehov,
    2. 2) generelle statstilskud til kommuner og
    3. 3) særlige tilskuds- og udligningsordninger.