Udleveringsloven § 58

  1. § 58
    I lov nr. 342 af 16. maj 2001 om Den Internationale Straffedomstol foretages følgende ændringer: