Udleveringsloven § 50

  1. § 50
    En nordisk arrestordre udstedes af anklagemyndigheden.
  2. Stk. 2.
    Udleveringsanmodninger til stater uden for Norden og Den Europæiske Union udfærdiges af anklagemyndigheden på baggrund af en udstedt europæisk arrestordre og fremsendes af den centrale myndighed, jf. § 31.