Udleveringsloven § 49

  1. § 49
    En udstedt europæisk arrestordre kan tilbagekaldes af anklagemyndigheden.