Udleveringsloven § 42

  1. § 42
    Anmodning om tilladelse efter § 41 skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i § 30, stk. 1-3.