Udleveringsloven § 37

  1. § 37
    Rettens afgørelse efter § 35 skal afsiges snarest muligt og så vidt muligt inden 3 dage efter at den, der begæres udleveret, har meddelt samtykke til udleveringen i sager om udlevering til et nordisk land, og inden 10 dage efter at den, der begæres udleveret, har meddelt samtykke til udleveringen i sager om udlevering til medlemsstater i Den Europæiske Union.
  2. Stk. 2.
    I andre tilfælde skal rettens afgørelse så vidt muligt afsiges inden for følgende frister:
    1. 1) 30 dage efter anholdelsen af den pågældende her i landet i sager om udlevering til et nordisk land.
    2. 2) 60 dage efter anholdelsen af den pågældende her i landet i sager om udlevering til medlemsstater i Den Europæiske Union.