Udleveringsloven § 24

  1. § 24
    Udlevering for en militær lovovertrædelse kan ikke finde sted.