Udleveringsloven § 1

  1. § 1
    Den, der er sigtet, tiltalt eller dømt for en strafbar handling i Danmark eller i udlandet, kan udleveres til eller fra Danmark efter denne lov.
  2. Stk. 2.
    Lovens kapitel 4 omfatter ikke udlevering fra Danmark til Finland og Sverige.